Horeca-advies

De rendementen in de horeca staan in veel gevallen niet in verhouding tot de gemiddelde arbeidsinzet van de horeca-ondernemer. Ons horeca-adviesbureau is ervan overtuigd dat het rendement en de kwaliteit van dienstverlening bij veel horeca-ondernemingen relatief eenvoudig geoptimaliseerd kunnen worden. Zo overtuigd zelfs dat wij in specifieke gevallen op basis van no cure no pay werken. Onze dienstenaanbod is breed. Hieronder volgt een beknopt overzicht van ons dienstenaanbod:

 

Startersbegeleiding

Horeca-ondernemingsplan
Starters coaching horeca
Financieringsaanvraag horeca

Financiële prognoses horeca
Haalbaarheidsonderzoek horeca

Crowdfunding horeca
Quickscan haalbaarheid bancaire financiering
Werving & selectie horecamedewerkers en/of horeca-exploitanten
Waardebepaling horeca-exploitaties
Conceptontwikkeling horeca

Bemiddeling aan-en verkoop horeca-onroerendgoed

Verzekeringsscan

 

Rendementsoptimalisatie

HorecaScan (volledige bedrijfsdoorlichting)
Inkoopoptimalisatie
MysteryVisits
Reorganisatie begeleiding
Marketing conceptontwikkeling
Strategievorming
Gastvrijheidstrainingen
Trainingen verkoop/up-selling
Menu-engineering

Verzekeringsscan

Tarieven

Wij hanteren lager dan marktconforme adviestarieven. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.