Sociaal culturele instellingen

Ons horeca-advieskantoor heeft ruime ervaring in de sociaal culturele sector. In de afgelopen jaren hebben onze horeca-adviseurs talrijke instellingen/ organisaties begeleid bij diverse horeca (gelieerde) vraagstukken. Hierbij valt te denken aan begeleiding bij vraagstukken ten behoeve van bibliotheken, sportaccommodaties, sporthallen, zwembaden etc. 

 

Veel voorkomende vraagstukken zijn:

 

Op welke wijze kunnen organisaties de opbrengsten uit de horeca-activiteiten optimaliseren/ verhogen?

Op welke wijze kan de continuïteit van de horeca-exploitatie meer worden geborgd?

Dient de horeca in eigen beheer geëxploiteerd of aan een externe uitbater uitbesteed te worden?

Hoe kan de meest geschikte kandidaat geworven en geselecteerd worden?

Wat is een bedrijfseconomisch verantwoorde en/of marktconforme pachtsom?